لایسنس دایرکت ادمین

دایرکت ادمین - ماهیانه


  Standard
 • تعداد Name Server قابل پشتیبانی ۱

 • IP اختصاصی نیاز دارد

 • تعداد اکانت و دامنه نامحدود

 • مستندات نیاز ندارد

 • مدت زمان تحویل ۳ تا ۷ روز


دایرکت ادمین - سالیانه


  Standard
 • تعداد Name Server قابل پشتیبانی ۱

 • IP اختصاصی نیاز دارد

 • تعداد اکانت و دامنه نامحدود

 • مستندات نیاز ندارد

 • مدت زمان تحویل ۳ تا ۷ روز