برنزی

تومان4,000,000
سالانه
  Linux
 • 5 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود تعداد و حجم دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • رایگان گواهی امنیت SSL

نقره ای

تومان6,000,000
سالانه
  Linux
 • 10 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود تعداد و حجم دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • رایگان گواهی امنیت SSL

طلایی

تومان8,000,000
سالانه
  Linux
 • 20 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود تعداد و حجم دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • رایگان گواهی امنیت SSL

پلاتین

تومان10,000,000
سالانه
  Linux
 • 50 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود تعداد و حجم دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • رایگان گواهی امنیت SSL